Hoe groen wilt u doen? 

 

We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Maar wist je dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan?


Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte: wateroverlast, verlaging van het grondwaterpeil, vermindering van biodiversiteit en het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen en voor meer biodiversiteit heeft dan ook heel veel voordelen. Door tuinen te vergroenen en regenbestendiger te maken worden ze mooier, levendiger en klimaatbestendiger.


Operatie Steenbreek, Huisje Boompje Beter, hohohoosbui en rainproof zijn organisaties die iedereen in Nederland willen informeren en enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Soms met kleine aanpassingen kun je al veel bereiken. Samen met u kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groenere samenleving!

 

Hoveniersbedrijf C.K. van Mourik zet zich ook in voor een groene omgeving en wil u daarbij graag assisteren. Laat u informeren en inspireren door ons.

 

Wat zijn zoal de mogelijkheden?


Uw tuin regenbestendiger maken door zoveel mogelijk regenwater op te vangen zodat het niet onbenut afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater of riolering. Dit voorkomt overstromende rioleringen en dus ondergelopen straten en huizen. Regenbestendig maken noemen we dit.

 

Hoe doe je dit?

Vang het regenwater op in een regenton. Dit is eenvoudig te realiseren. Sommige gemeenten en waterschappen geven hiervoor subsidies. Ook kun je het hemelwater afvoeren en opvangen in een vijver of greppel met een overstort naar elders bij extreme regenval.


Het regenwater opvangen in een ondergronds opvangsysteem is ook een optie. Regenwater wordt bij dit systeem opgeslagen in voorraadtanks waaruit het water via een pomp weer gebruikt kan worden. Je kunt dit water gebruiken om je planten water te geven bij droogte of voor doorspoelen van het toilet. Uitgebreidere informatie vind u op de website van ACO, klik hier.

 

Het regenwater van je dak en bestrating infiltreren in de bodem. Dit doe je door het water af te voeren naar ondergrondse opvangbassins. Dit kunnen speciale infiltratiekratten of platen zijn (zie meer info op dit specifieke onderdeel de website van ACO) of een grindkoffer. Niet elke grondsoort is geschikt voor deze methode. Zandgrond neemt heel snel veel water op, klei- en veengrond veel minder of heel weinig en daarom minder of niet geschikt. Om er achter te komen of uw grond geschikt is kun je een proef doen. Graaf op de plaats waar de infiltratie gaat komen enkele gaten van 30 x 30 x 30 cm en giet deze vol met water. Als het water binnen een half uur is weggezakt dan is de infiltratie goed. Duurt het enkele uren, dan is de infiltratie slecht. Om te berekenen hoeveel infiltratiemateriaal je nodig hebt is er een handige hulp te vinden bij ACO, klik hier. Bij zware (klei) gronden is het uitermate belangrijk om voor een goede grondstructuur te zorgen. Dit houdt onder andere in: diepspitten, voldoende humus en de waterdoorlatendheid bevorderen. Met de juiste maatregelen kunt u de afvoer/opname capaciteit behoorlijk verbeteren. Ook de hoogte van de grondwaterstand is van invloed. Bij een hoge grondwaterstand is er minder afvoercapaciteit en ruimte voor het ingraven van de infiltratie. Meer info? Vraag een vrijblijvend gesprek aan voor de mogelijkheden in uw tuin. Bel 0345 58 0345 of mail info@ckvanmourik.nl

 

Maak gebruik van waterdoorlatende bestrating of halfverharding zoals houtsnippers, grind en split. Hier zakt het water ook beter door weg en is relatief gemakkelijk uit te voeren. Zorg voor voldoende stabilisatie en draagkracht naar gelang van de gebruiksbelasting.

 

Boor grote verticale gaten (max. 2 meter diep) al dan niet voorzien van buizen en vul deze met grind. Het water kan hierin opgeslagen en afgevoerd worden.


Kijk voor meer informatie over mogelijkheden en subsidies op de website van het waterschap rivierenland: https://www.hohohoosbui.nl of https://www.rainproof.nl

 

Zorg voor meer groen zodat nuttige insecten en dieren betere leefomstandigheden krijgen. Sommige planten worden extra goed bezocht door bijvoorbeeld bijen.

 

Hang nestkasten op voor vogels en insectenhotels voor insecten. Laat wat “rommelhoekjes” over in de tuin waar insecten en egels zich kunnen verschuilen.

 

Voorzie daken en wanden van beplanting. Denk hierbij niet alleen aan je woonhuis, maar ook je berging, carport, schutting, wanden of afdak kun je hiermee uitrusten. Hiermee behaal je meerdere voordelen: het isoleert het dak, het vangt regenwater op en je vergroent je omgeving er extra mee. Verticaal tuinieren is ook een optie. Kweek bijvoorbeeld je eigen groente tegen een wand. Dakgroen en verticaal tuinieren heeft dus vele voordelen. Er zijn meerdere systemen mogelijk voor platte en schuine daken en wanden.


Zie hiervoor ook de uitleg verder in de tekst of de website van: https://www.sempergreen.com

Biodiversiteit vergroten en regenbestendigheid zorgen voor een betere leefomgeving voor ons allemaal.

 

Op de website van operatie Steenbreek, Huisje Boompje Beter, Hohohoosbui (Waterschap Rivierenland) en rainproof vind u nog meer informatie over de voordelen van een groene leefomgeving en de mogelijkheden om dit te bewerkstelligen:

https://www.operatiesteenbreek.nl/

https://www.huisjeboompjebeter.nl/

https://www.hohohoosbui.nl

https://www.rainproof.nl

 

 

Dakgroen en groene gevelbekleding

Hoveniersbedrijf C.K. van Mourik maakt voor het aanleggen en installeren van groene daken, groene gevel en/of bodembedekking gebruik van de duurzame producten van Sempergreen®.

 

Over Sempergreen®

Sempergreen® is marktleider op het gebied van direct-groene oplossingen voor groene daken, groene gevels en kant-en-klare bodembedekkers.

 

De jarenlange ervaring van Sempergreen staat garant voor het allerbeste projectresultaat. Omdat alle producten vanuit eigen kwekerijen geleverd worden, bieden ze bij levering altijd een kwalitatief hoogwaardige begroeiing. Samen maken wij uw project tot een succes!

 

Groene daken

Met vegetatiematten heeft u direct een volwaardige begroeiing voor uw groendak. De met zorg gekweekte vegetatiematten zijn bij levering altijd voor minimaal 90% begroeid.  Na aanleg ontstaat daardoor direct een groen en duurzaam resultaat. Een vegetatiemat is toepasbaar op elke type dak, zowel plat als hellend.

 

Over Sedum

De -meest toegepaste- Sedum-mixmat wordt beplant met tien tot twaalf verschillende soorten Sedum en is toepasbaar op elke type dak. Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden.Naast Sedum zijn er ook vegetatiematten met andere plantvariëteiten leverbaar, zoals kruiden, wilde bloemen en (sier-)grassen. Ter bevordering van de biodiversiteit, kunt u kiezen voor de speciaal ontwikkelde Bees & Butterfliesmat. Deze mat bestaat voornamelijk uit waard- en nectarplanten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.


Voordelen vegetatiematten voor uw groendak:
-   Direct groen en duurzaam resultaat
-   Weinig onderhoud
-   Bijzondere en natuurlijke uitstraling-   Lichtgewicht oplossing mogelijk (al vanaf 40 kg/m2)
-   Diverse milieuvoordelen; o.a. regenwaterretentie, warmteregulerend, opname CO2 en fijnstof, stimulering biodiversiteit
-   Steeds meer gemeentes verstrekken subsidie om de toepassing van groene daken te stimuleren; bekijk hier of uw gemeente hieraan mee doet: https://www.sempergreen.com/nl/gerelateerde-info/subsidies-nederland

 

Meer voordelen, referentieprojecten en een overzicht van alle soorten vegetatiematten vindt u op www.sempergreen.com/nl/vegetatiemat .


 

Kant-en-klare bodembedekkers

Zoekt u een eenvoudige en snelle manier om uw tuin onderhoudsarm te beplanten. Dan is een Sedummat een goede optie en tevens een mooi alternatief voor gras. Dit scheelt u veel onderhoud, want bij levering is de mat voor 95% begroeid. Waarom inplanten, schoffelen en wieden, als u ook een kant-en-klare Sedummat kunt neerleggen?

 

Naast het toepassen van een Sedummat kunt u ook kiezen voor plantmatten. Een plantmat is begroeid met één soort plant. U kunt onder andere kiezen uit Hedera, Waldsteinia, Vinca, Lonicera en Ajuga. Bij levering is de plantmat minimaal voor 85% begroeid.

Er zijn nog talloze andere voordelen te noemen. Graag lichten wij deze toe in een persoonlijk gesprek.

 

Zie hieronder enkele voorbeelden van toepassingen.           

Bloeiend sedumdak. Wateropvang en biodiversiteit in een.     Oeverbegroeiing met sedummatten.Schuin dak met sedum beplant.Ecologisch huis met dakgroen. Isolatie, biodiversiteit en groen tegelijk.
  Puntdak begroeid met sedum. Wateropvang door groen dak.


  Oever begroeid met verschillende sedum soorten. Sedummatten voor snel resultaat. 
  Bloeiend sedumdak = biodiversiteit  Sedummatten direct na aanleg. Wateropvang en groenuitbreiding in een.

    
  Vinca minor als bodembedekker. Vegetatiematten voor direct resultaat. Kant en klaar.

 
    Waldsteinia ternata als kant en klaar bodembedekker. Vegetatiematten.

      

                     

                  

Rijksstraatweg 56  |  4197 BD Buurmalsen  |  Tel: 0345 580345  |  Gsm: 06 54945680  |  KvK: 67707378  |  info@ckvanmourik.nl
Privacy